آخرین اطلاعیه ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد.
استقبال جنرال قونسل افغانستان از وزیر محترم ترانسپورت

محترم سید نورالله راغی جنرال قونسل جمهوری اسلامی افغانستان صبح جمعه تاریخ 1397/12/05در میدان هوایی شهید هاشمی نژاد مشهد از جناب آقای حمید طهماسی وزیر محترم ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان و هیات همراه استقبال نمودند.
در این مراسم آقای حسین رحیمی مسئول فرهنگی نمایندگی و آقای احسان الله روحانی اتشه ترانسپورتی قونسلگری جنرال قونسل کشورمان را همراهی می کردند.
وزیر محترم ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان بنا به دعوت همتای ایرانی اش به جمهوری اسلامی ایران سفر نمود و هدف سفر بررسی همکاری های بهتر در بندر چابهار ، گفتگو پیرامون مسایل ترانزیت و ترانسپورت اموال تجاری افغانستان از مسیر ایران عنوان شده است.
آقای طهماسی که از سوی شماری از هموطنان مهاجر نیز استقبال شد، طی ساعاتی کوتاه در مشهد حضور داشتند، با حضور در این نمایندگی از روند بازسازی های انجام شده و کارهای در دست انجام، از روند ساخت مکان جدید پذیرش جنرال قونسلگری نیز بازدید نمودند.