آخرین اطلاعیه ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد.
برگزاری اولین جلسه دادگاه قاتل کودک خردسال افغان مرحوم ندا علیزاده

برگزاری اولین جلسه دادگاه قاتل کودک خردسال افغان مرحوم ندا علیزاده
آقای محمد نادر بصیری مسوول بخش حقوقی جنرال قونسلگری افغانستان در مشهد به نمایندگی از جنرال قونسل، صبح پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ در دادگاه رسیدگی به جرایم قتل مرحوم ندا علیزاده که با حضور قاتل، پدر مقتول(داوود علیزاده)، وکلای طرفین در شعبه ۵ دادگاه کیفری ۱ استان خراسان رضوی برگزار شد اشتراک نمود.
در ابتدای محاکمه قاتل، قاضی پرونده آقای مصطفی بنده از پیگیری های مجدانه جنرال قونسل افغانستان محترم سید نورالله راغی و حضور نماینده قونسلگری در دادگاه برای پیگیری پرونده قتل کودک خردسال افغان مرحوم ندا علیزاده تشکر وقدردانی نمود.
خانم عابدین زاده معاون دادستان(ثارنوال) مشهد به عنوان مدعی العموم کیفر خواست قاتل را قرائت نموده و برای قاتل تقاضای اشد مجازات(اعدام) رابه دلیل ارتکاب قتل، تجاوز و جریحه دار نمودن افکار عمومی با توجه به اقرار صریح به قتل و تجاوز در پرونده نمود.
مصطفی بنده قاضی پرونده پس از اعلام جرم دادستان از قاتل (ع ا) درخواست نمود به دفاع از خود بپردازد.
قاتل با توجه به اینکه در زندان مورد لت و کوب شدید سایر زندانیان به خاطر اعمال ناشایست و غیر انسانی قرار گرفته بود و بروی ویلچر (چوکی چرخ دار) با همراهی تیم صحی نشسته بود تمام اتهامات را پذیرفت واقاریر قبلی خود را قبول کرد.
قاتل درجریان دفاع ازخود بیان داشت که موقع انجام جرم به علت مصرف نمودن مواد مخدر صنعتی (شیشه) حالت طبیعی وعادی نداشته است که قاضی پرونده مصطفی بنده به قاتل اعلام نمود:
پزشکی قانونی(طب عدلی) سلامت کامل روان شما را هنگام ارتکاب جرم تایید نموده است در ثانی شما کاملا آگاهانه وبرنامه ریزی شده مقتول را به داخل خانه کشاندید. ضمن اجرای نقشه شومتان کودک مظلوم را به شکل حرفه یی به قتل رساندید وسایل همراه مقتول را به پشت بام های مختلف انداختید سپس جسد را ماهرانه حمل نموده و به بیرون از منزل بردید و با توجه و دقت اینکه همسایه ها وعابرین متوجه نشوند با استفاده از تاریکی شب جسد را چند سرک بالاتر بردید اینها را فقط یک انسانی که کاملا آگاه و هوشیار است توانایی انجام آن را دارد واین ادعای شما که حالت عادی نداشتیداصلا برای دادگاه پذیرفته نیست.
درپایان دادگاه خانم عابدین زاده معاون دادستان (ثارنوال) مشهد به عنوان مدعی العموم از قاضی پرونده درخواست نمود حکم قاتل در ملا عام اجرا شود.
پس از اعلام درخواست ایشان قاضی پرونده ختم جلسه دادگاه را اعلام نمود.
حاشیه دادگاه
از مسایل حاشیه یی دادگاه می توان به عدم تمکن مالی قاتل برای گرفتن وکیل نام برد که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران برای قاتل وکیل تسخیری با هزینه دولت جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته بود و همچنین هیچ یک از بستگان قاتل برای دفاع یا دلجویی وی به خاطر اعمال غیر انسانی قاتل در دادگاه حاضر نشدند.
قابل یاد آوری است جواد امینی یک وکیل افغان به طور داوطلبانه طی هماهنگی با جنرال قونسل افغانستان در مشهد دفاع از حقوق خانواده مقتول ندا علیزاده را بر عهده گرفته است.