تبادل زندانی بین دو کشور

براساس توافقنامه تبادل زندانیان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۲۲ جدی (دی) ۱۳۹۷ تعداد ۴۴۳ تن از زندانیان افغانستان که در محابس (زندان ها) جمهوری اسلامی ایران به سر می بردند توسط هیات بلند پایه دو کشور وبا حضور محترم محمد نادر بصیری نماینده جنرال قونسلگری ج. ا. افغانستان در مشهد تحویل مقام های قضایی کشورمان شدند.