تجلیل از بیست و چهارمین سالیاد شهادت استاد عبدالعلی مزاری با حضور مسئول فرهنگی قونسلگري


بیست و چهارمین سالگرد شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری با حضور آقای محمد سروری جوادی رئیس دفتر معاون دوم رئیس جمهوری ج. ا. افغانستان، آقای حسین رحیمی مسئول بخش فرهنگی جنرال قونسلگری ج. ا. افغانستان در مشهد و جمع کثیری از شخصیت های سیاسی، علمی، فرهنگی و مهاجرین به تاریخ 17/ 12/ 1397 در مسجد فقیه سبزواری شهر مشهد برگزار گردید.
در این مراسم همچنین آقای قربانعلی انصاری آمر کمیته های تحت ریاست معاون دوم رئیس جمهوری ج. ا. افغانستان، آقای نعمت الله مصعب معاون حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، آقای محمد مهدوی معاون شورای ولایتی غور، آقای رضا زراعتی معاون سیاسی و امنیتی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان خراسان رضوی و آقای محمد ناطقی رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق موافقت نامه حکومت وحدت ملی حضور داشتند.
آقای حسین رحیمی اولین سخنران این مراسم، ضمن اتحاف دعا به ارواح شهدای افغانستان و شهید وحدت ملی استاد مزاری گفت: شهید مزاری همواره در پی وحدت ملی افغانستان بود و جمله معروف ایشان است که می گفت: ما وحدت ملی را یک اصل می دانیم. باید سرلوحه عمل مردم افغانستان و دوستان شهید مزاری باشد.
آقای رحیمی افزود اندیشه های شهید مزاری در محورهای وحدت ملی، عدالت اجتماعی و رفع تبعیض و برابری، برای همه مردم افغانستان نوید بخش است. شهید مزاری خواهان تامین ثبات افغانستان از طریق مشارکت ملی، تامین امنیت ملی و سهیم شدن همه اقوام برای تشکیل قدرت ملی بود. راهی که امروزه در افغانستان در پیش گرفته شده و تمامی جریان های سیاسی اقوام و مذاهب افغانستان در حکومت شریک هستند.
مسئول فرهنگی قونسلگری ادامه داد نسل جوان مهاجر ما به توانایی های علمی، هنری، تخصصی و اقتصادی رسیده اند که می توانند در تامین ثبات و توسعه افغانستان نقش ایفا کنند. جوانان ما باید آماده باشند تا در سایه توانایی های خود فردای کشور را به سوی وضعیت مطلوب پیش ببرند.
آقای سرور جوادی از دیگر سخنرانان گفت امروزه متاسفانه تروریسم و گروه های دهشت افکن مردم افغانستان را با مخاطرات زیادی مواجه ساخته است.
آقای جواد افزود مردم و دولت افغانستان آماده صلح است اما گفتگوهای صلح زمانی به نتیجه مطلوب خواهد رسید که عوامل جنگ از بین برود.
این مراسم با خواندن پیام رئیس شورای عالی صلح و مقالات اشتراک کنندگان به پایان رسید.