تجلیل از روز جهانی معلولین با حضور مسئول فرهنگی جنرال قونسلگری

سومین گردهمایی بزرگ معلولین مهاجر افغانستانی با حضور محترم حسین رحیمی مسئول فرهنگی جنرال قونسلگری ج. ا. افغانستان در مشهد، محترم اسدالله حیدری اتشه مهاجرین، نماینده سازمان ملل متحد آقای ابارشی، نماینده بهزیستی کل کشور و نماینده موسسه MSF و جمعی از مسوولین نهادهای فرهنگی و اجتماعی مهاجرین مقیم مشهد به تاریخ 13 قوس 1397 در سالن پذیرایی زیتون واقع در گلشهر – مشهد برگزار شد.
حسین رحیمی مسئول فرهنگی جنرال قونسلگری، ضمن قدردانی از فعالیت های فرهنگی وهنری معلولین عزیز مهاجر، توانمندی آنان را مایه افتخار جامعه مهاجر دانسته، استعداد و نبوغ آنان را نشانه توانمندی آنها خواند.
مسئول فرهنگی ابراز داشت: پیشرفت تنها به فیزیک سالم انسان وابسته نیست، آنچه که انسان را به سمت دانش و ترقی سوق می دهد در واقع علم، اندیشه و بینش است. برگزاری نمایشگاه کارنامه و آثار دست یکساله شما، توانایی مهارت و خلاقیت تان را به نمایش گذاشته است.
رحیمی گفت: اتکا به خلاقیت و هنر و پشتکاری شما در این زمینه قابل تقدیر می باشد، من خلاقیت تان را برخاسته از اراده و توانمندی شما می بینم.
آقای رحیمی با تاکید به استعداد قابل توجه و تلاشهای خستگی ناپذیر معلولین برای رفع نیازهای روزمره زندگی شان افزود: از دفتر سازمان ملل متحد، اداره اتباع، نهادهای ذیربط، خیرین و بویژه دولت افغانستان تقاضا می کنم، تا کمکهای لازم را برای توانمندسازی جامعه فعال و پویای معلولین مهاجر فراهم سازند.
این محفل با اجرای سرود، موسیقی، مقاله، سخنرانی و اهدای لوح به شماری از معلولین با استعداد و مسئولین پایان یافت.