تقدير از جنرال قونسل و كارمند تثبيت هويت

محترم عبدالجابر انصار جنرال قونسل ج. ا. افغانستان در مشهد با دريافت نگاره اي از سوي محترم سيد قدير روشن زاده از چهره هاي فعال فرهنگي جامعه مهاجر مورد تقدير قرار گرفت.
اين مراسم با حضور آقاي حسين رحيمي مسئول بخش فرهنگي، آقاي محمد نادر بصيري مسئول بخش حقوقي قونسلگري، آقاي حكمت الله حبيبي مسئول هيئت تثبيت هويت و رئيس عمومي ثبت احوال و نفوس كشور و آقاي غلام مجتبي نيازي كارمند بخش تثبيت هويت ثبت احوال و نفوس، در دفتر جنرال قونسل روز سه شنبه ١١ سرطان (تير) ١٣٩٨ برگزار شد.
آقاي روشن زاده همچنين نگاره اي را به آقاي غلام مجتبي نيازي به پاس خدمات ايشان در بخش تثبيت هويت هموطنان مهاجر اهدا نمود.