آخرین اطلاعیه ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد.
تقدیر ازجنرال قونسل جمهوری اسلامی افغانستان در مشهد و مسئول بخش پاسپورت

خانم زینب مودودی دانشجوی دوره دکتورا به نمایندگی از دانشجویان افغان مشغول به تحصیل در دانشگاه فردوسی مشهد با حضور در جنرال قونسلگری روز دوشنبه مورخ 07 / 03 / 1397 از محترم سید نورالله راغی جنرال قونسل جمهوری اسلامی افغانستان در مشهد با اهدای لوح، تقدیر به عمل آورد.
این لوح به هدف ارج گذاری به مدیریت توانمند، حسن برخورد با مراجعین و تلاش برای حل مشکلات مردم به ویژه دانشجویان به جنرال قونسل کشور اهدا شد.
در ادامه همچنان به آقای حبیبی سکرتر اول این نمایندگی نیز به خاطر حسن رفتار با مراجعین لوح تقدیر اهدا گردید.