تقدیر از جنرال قونسل

آقای سید نورالله راغی جنرال قونسل محترم ج.ا. افغانستان در مشهد با دریافت نگاره ای از تصویرشان مورد تقدیر قرار گرفت.
آقای روشن زاده یکی از متنفذین مهاجرین هموطن مقیم مشهد ، اقدامات و زحمات آقای راغی را در رسیدگی به مشکلات مهاجرین قابل قدر دانسته و با اهدای نگاره ای از جنرال قونسل تقدیر نمود.