تقدیر جنرال قونسل از سوی مجمع هماهنگی هیئات مذهبی مهاجرین مشهد

محترم سید نورالله راغی جنرال قونسل ج. ا. افغانستان در مشهد با حضور مجمع هماهنگی هیئات مذهبی مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد، در این نمایندگی با اهدای لوحی به تاریخ 07/ 11/ 1397 مورد تقدیر قرار گرفت.
در این نشست جنرال قونسل کشورمان از سوی آقای حسین رحیمی مسئول بخش فرهنگی این نمایندگی همراهی می شد.
آقای سید نورالله راغی، ضمن خوش آمدگویی، مجمع هیأت مذهبی مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد را یکی از بزرگترین و فعال ترین نهادهای مردمی مهاجرین هموطن در سطح مشهد خواند و از همکاری های این نهاد با جنرال قونسلگری تشکر نمود.
در ادامه این دیدار آقای داوود توسلی رئیس جدید ضمن معرفی مسئولین جدید مجمع، گفت: حدود 340 نهاد فرهنگی زیر مجموعه هیأت مذهبی فعالیت می کنند که از این حیث بزرگترین نهاد فرهنگی فعال در بین مهاجرین است.
آقای توسلی افزود این نهاد برای اطلاع رسانی درباره خدمات قونسلگری و راهنمایی مردم برای کاهش مشکلات مردم در تکمیل اسناد و روند خدمات قونسلگری آماده است. وی از تلاش ها و همکاری های جنرال قونسلگری در رسیدگی به مشکلات مردم تشکر نموده و با اهدای لوحی از آقای سید نورالله راغی جنرال قونسل کشور تقدیر نمود.