حضور جنرال قونسل در اختتامیه نمایشگاه برندهای صنایع غذایی، خوراکی و شیرینی مشهد

جنرال قونسل در اختتامیه نمایشگاه برندهای صنایع غذایی، خوراکی و شیرینی مشهد مورد تقدیر قرار گرفت. غرفه صنایع غذایی افغانستان در نمایشگاه سه روزه برندهای صنایع غذایی، وشیرینی مشهد در میان غرفه هایی از کشورهای افغانستان، ترکیه، پاکستان و عراق حایز مقام اول شد و آقای سید نورالله راغی جنرال قونسل محترم ج. ا افغانستان در مشهد به تاریح ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ در برنامه اختتامیه این نمایشگاه مورد تقدیر قرار کرفت. در این مراسم جنرال قونسل با حضور آقایان علی احمد لطیفی و حسین رحیمی دوتن از دیپلمات های این نمایندگی همراهی شد. نمایشگاه صنایع غذایی، از تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ الی ۹ قوس به مدت سه روز با شرکت برندهای صنایع غذایی وشیرینی شهر مشهد و ۴ غرفه از کشورهای افغانستان، ترکیه، پاکستان وعراق در هتل همای شماره یک مشهد برگزار شده بود.