آخرین اطلاعیه ها
دیدار شماری از دیپلومات های جنرال قونسلگری با مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استان خراسان رضوی

خانم امیه سروریار عضو هیات توزیع پاسپورت، آقای سید اسدالله حیدری اتشه امور مهاجرین و آقای ولی احمد کریمی سرپرست هیات سیار ثبت و احوال و نفوس ج. ا. افغانستان با آقای محمد عجمی مشاور استاندار و مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استان خراسان رضوی، روز سه شنبه 28/ 01/ 1397 در محل اداره کل اتباع ملاقات نمودند.
آقای حیدری با ابراز تشکر از همکاری ها، خواستار حل مشکلات مهاجرین در زمینه خروج و مراجعت دارندگان کارت آمایش، صدور گواهینامه رانندگی و مشکلات بانکی مهاجرین شد.
آقای عجمی مشاور مدیر کل اتباع و مهاجرین استان خراسان رضوی در پاسخ به موارد یاد شده گفت: صدور گواهینامه برای دارندگان کارت آمایش، خروج و مراجعت مهاجرین به کشورشان با کارت های آمایش تصویب گردیده و اداره اتباع منتظر دستورالعمل اجرایی آن می باشد، به محض رسیدن طرزالعمل، اجرایی خواهند شد.
مشاور استاندار خراسان رضوی با اشاره به این که تمدید پاسپورت خانواری از اول ماه ثور (اردیبهشت) آغاز می شود، راجع به بیمه سلامت مهاجرین افزود: تمدید و صدور بیمه سلامت برای دارندگان کارت آمایش ازطریق دفاتر کفالت آغاز شده و مانند سال های قبل، اقشار آسیب پذیر از پرداخت هزینه های بیمه سلامت معاف می باشند.