دیدار شماری از علما و متنفذین مهاجر مقیم مشهد با جنرال قونسل

شماری از علما و متنفذین مهاجر افغان مقیم مشهد روز یکشنبه 16 سرطان(تیر) 1398 با حضور در سالون تشریفات این نمایندگی با محترم عبدالجابر انصار جنرال قونسل کشورمان دیدار و گفتگو نمودند.
در این دیدار محترم ابراهیم نورزی و عتیق الله مجددی از دیپلماتان این نمایندگی جنرال قونسل کشورمان را همراهی می نمودند.
این عده از مهاجرین برای عرض تبریک تقرر جنرال قونسل کشورمان در مسئولیت جدید با ایشان دیدار نموده و در فضای صمیمی برخی مشکلات اداری را نیز مطرح نمودند.
جنرال قونسل کشورمان ضمن خوش آمدگویی به این عده از مهاجرین از حضور آنان در نمایندگی و ابراز محبت نسبت به ایشان تشکر وقدردانی نمود.