آخرین اطلاعیه ها
دیدار معین پالیسی وزارت دفاع ملی ج.ا.افغانستان از جنرال قونسلگری

محترم تمیم عاصی معین پالیسی وزارت دفاع ملی ج.ا.افغانستان در راس هیاتی بلند پایه به دعوت رسمی 3 روزه دولت ج.ا.ایران، در مسیر سفر به تهران، طی توقفی کوتاه در شهر مشهد صبح سه شنبه 15 حوت 1396 با آقای حمیدالله حبیبی سرپرست نمایندگی و دیپلمات های جنرال قونسلگری ج.ا.افغانستان در مشهد دیدار نمود.

آقای حبیبی سرپرست جنرال قونسلگری با استقبال از آقای عاصی و هیات همراه، حضور آنان را در این نمایندگی خوش آمد گفته و مایه مسرت خواند. سرپرست جنرال قونسلگری همچنان توضیحاتی را در خصوص بخش ها و خدمات جنرال قونسلگری به هموطنان عزیز مهاجر ارائه نمود.

معین پالیسی وزارت دفاع ضمن ابراز تشکر و خرسندی از حضور در جنرال قونسلگری ج. ا. افغانستان در مشهد کارکردهای این نمایندگی را در عرضه خدمات به هموطنان مهاجر چشمگیر و قابل تقدیر خواند.

آقای عاصی و هیات همراه به هدف دیدار با مقامات عالی رتبه دولت ج. ا. ایران بعدازظهر سه شنبه شهر مشهد را به مقصد تهران ترک گفتند.