آخرین اطلاعیه ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد.
دیدار نادر بصیری دیپلومات بخش حقوقی جنرال قونسلگری ج.ا.افغانستان در مشهد با قاضی پرونده ندا علیزاده

آقای نادر بصیری مسول بخش حقوقی جنرال قونسلگری جمهوری اسلامی افغانستان روز چهار شنبه تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک مشهد واقع در میدان جانباز،بلوار ساجدی، حضوریافته و با قاضی پرونده ندا علیزاده آقای مصطفی بنده در باره نحوه اجراات قضایی به گفتگو پرداخت.
در این ملاقات مصطفی بنده قاضی پرونده بیان داشت:
این دوسیه قضایی به دلیل خدشه دار شدن افکار عمومی وحساسیت ویژه آن به خاطر قتل دلخراش کودک خارج از نوبت رسیدگی می شود وهمه ابعاد این پرونده برای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اقرار قاتل با نگارش دست خطش بدون فشاری خاص , روشن شده است وقاتل آشکارا به آزار جنسی وقتل کودک افغان اعتراف کرده است.
وی ادامه داد:
در زودترین فرصت حکم قاتل طبق قوانین قضایی جمهوری اسلامی ایران صادر خواهد شد.
آقای بصیری که به نمایندگی از جنرال قونسل افغانستان در این شعبه دادگاه قضایی حضور یافته بود خطاب به قاضی بیان داشت:
برای شخص جنرال قونسل،همکاران قونسلگری ودولت ومردم افغانستان موضوع قتل مظلومانه ودلخراش ندا علیزاده ,کودک افغان از اهمیت ویژه یی برخوردار است و ما خواهان مجازات قاتل در دادگاه توام با رعایت عدل وانصاف ورعایت حقوق شهروندی هستیم.