رونمایی از کتاب دانشنامه هزاره با حضور مسئول امور فرهنگی جنرال قونسلگری

از نخستین جلد کتاب دایره المعارف قوم شناسی افغانستان تحت نام «دانشنامه هزاره» با حضور آقای حسین رحیمی مسئول فرهنگی جنرال قونسلگری ج. ا. افغانستان در مشهد، به تاریخ 07/ 10/ 1397 در فرهنگسرای انقلاب شهر مشهد رونمایی شد.
این مراسم با اشتراک استاد سید ابوطالب مظفری شاعر و رئیس شورای نویسندگان، استاد کاظم کاظمی شاعر و ویراستار دانشنامه، آقای احسان الله روحانی اتشه ترانسپورتی این نمایندگی، جمعی از نویسندگان، اساتید دانشگاه، شماری از مسئولین و چهره های مطرح فرهنگی و هنری جامعه مهاجرین، برگزار گردید.
آقای رحیمی ضمن اظهار خرسندی از حضور در مراسم رونمایی از یک اثر علمی گفت: آنچه باعث جاودانگی ملت و کشور می شود آثار برجسته و فاخر نویسندگان هست. تولید آثار علمی درباره افغانستان می¬تواند بحران هویت در بین جوانان امروزی، به ویژه نسل جوان مهاجر را تا حدودی رفع نماید.
مسئول فرهنگی ضمن اشاره به تحصیل 19 هزار دانشجوی مهاجر در مقاطع لیسانس، فوق لیسانس و دکتورا در دانشگاهها گفت: با توجه به این آمار، آثار علمی و پژوهشی دانشجویان با موضوع افغانستان بسیار اندک است. در حالی که اگر تیزس و مقالات دانشجویان ما به مطالعه و شناخت کشورمان متمرکز شود بخش زیادی از نیازمندی های ما به مراجع و منابع نویسندگان خارجی مرفوع خواهد شد.
همچنان آقای سید ابوطالب مظفری شاعر و رئیس شورای نویسندگان دانشنامه نیز در مورد اهداف نگارش، سختی های کار، روش و ویژگی های اثر توضیحاتی ارایه نمود.
این مراسم با سخنرانی آقای کاظم کاظمی شاعر و ویراستار اثر، سخنرانی شماری از چهره های فرهنگی، و رونمایی از کتاب دانشنامه هزاره پایان یافت.