آخرین اطلاعیه ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد.
عیادت جناب راغی جنرال قونسل ج‌. ا. افغانستان در مشهد از مجروحین حادثه تروریستی دفتر تبیان

‍ محترم سید نورالله راغی جنرال قونسل جمهوری اسلامی افغانستان در مشهد همراه با آقای محمد رضا بهرامی سفیر ج.ا. ایران در کابل، آقای غلام عباس ارباب خالص مشاور وزیر و رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه ج.ا. ایران در شمال و شرق، آقای هادی علیپور مسئول بخش افغانستان نمایندگی وزارت مورخارجه ج.ا ایران در شمال و شرق و آقای حسین رحیمی مسئول فرهنگی جنرال قونسلگری به روز جمعه ۲۹ جدی ۱۳۹۶ از مجروحین حادثه تروریستی ۷ جدی دفتر تبیان که در بخش سوختگی شفاخانه امام رضا، شهر مشهد تحت درمان هستند، عیادت به عمل آوردند.
جنرال قونسل افغانستان ضمن دلجویی از آسیب دیدگان، در مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ابراز قدر دانی از این اقدام انسان دوستانه اظهار داشتند:
این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی ایران در کمک به هموطنان آسیب دیده ما پیشگام می شود.
آقای راغی افزودند: به مجروحین، رسیدگی لازم صورت گرفته و از یک کشور دوست و همسایه با اشتراکات گسترده دینی، فرهنگی و زبانی جز این توقع نمی رود.
شایان ذکر است در حال حاضر به تعداد ۱۶ تن از زخمیان حادثه تروریستی ۷ جدی در شفاخانه امام رضا تحت درمان قرار دارند.

@consulateafg