آخرین اطلاعیه ها
مراسم افتتاحیه پنجمین جشنواره افغانستان شناسی

آقای سید نورالله راغی جنرال قونسل ج.ا.افغانستان در مشهد روز پنجشنبه مورخ 5/11/96 در مراسم افتتاحیه پنجمین جشنواره افغانستان شناسی که هر ساله از جانب اداره امور اتباع ج.ا.ایران برگزار می گردد، اشتراک نمودند.
آقای حسین رحیمی مسئول بخش فرهنگی این جنرال قونسلگری نیز در این مراسم ایشان را همراهی می نمود.
آقایان عجمی مشاور والی خراسان رضوی و مدیرکل اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی، مولیگتا رییس دفتر کمیساریای عالی پناهندگان در مشهد، علیپور معاون بخش افغانستان نمایندگی وزارت امور خارجه ج.ا.ایران در مشهد، هیات هایی از قونسلگری های پاکستان، عراق و شماری از مقامات اجرایی ولایت خراسان رضوی، روسای برخی از نهادی های فرهنگی، خدماتی مهاجرین افغان و جمعی از دانش آموزان و دانشجویان افغان نیز در این مراسم حضور داشتند.
هدف از برگزاری این جشنواره آشنایی بیشتر مهاجرین افغان مقیم ایران که چندین دهه از کشور خود دور بوده اند با فرهنگ، تاریخ و عنعنات ملی کشورشان است.

آقای راغی جنرال قونسل افغانستان از سخنرانان اصلی این جشنواره بودند.
ایشان در آغاز سخنان خود از برگزار کنندگان این جشنواره به ویژه مدیر کل اداره امور اتباع بابت ابتکارشان برای برگزاری این جشنواره سپاس گذاری نمود.
آقای راغی این مراسم را فرصت مغتنم و ارزشمندی برای مهاجرین افغان دانسته تا با استفاده از آن بیش از پیش با تاریخ، فرهنگ، تمدن و زیبایی های کشورشان آشنا شده و از این طریق بتوانند ظرفیت ها و پتانسیل های افغانستان را به مردم ج.ا.ایران و سایر کشورهای دنیا معرفی نمایند.

ایشان در ادامه ضمن اشاره تحولات مثبت سال های اخیر در افغانستان افزود:
در چند سال اخیر تحولات مثبتی در کشور به وجود آمده است و پروژه های بزرگی در افغانستان در حال اجرا است. ما معتقدیم با توجه به ذخائر و منابع طبیعی افغانستان همچنین تحولات مثبت سال های اخیر؛ افغانستان به سمتی که نقطه وصل کشورهای منطقه باشد، در حال حرکت است.

جنرال قونسل افغانستان در پایان سخنان خود خطاب به جوانان کشور افزود:
شما جوانان کشور مسئولیت دارید، نسبت تحولات، تغییرات مثبت و پیشرفت های اخیر افغانستان معلومات کسب کرده و ظرفیت ها و پتانسیل های مختلف کشور را در زمینه های مختلف اقتصادی و فرهنگی شناسایی نمایید تا بتوانید از این راه، افغانستان و داشته های آن را به گونه ای برجسته به مردم کشور دوست و بردار ج.ا.ایران و دیگر کشورها معرفی کنید.
شناساندن و معرفی ظرفیت ها، توانمندی ها و زیبایی های کشور تنها وظیفه دستگاه دیپلماسی کشور نبوده بلکه این امر مسئولیت شهروندان آگاه، با درایت و با دانشی چون شما محسوب می شود.
این جشنواره با اهدا جوایز به برندگان این دوره از مسابقات افغانستان شناسی پایان یافت.