آخرین اطلاعیه ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد.
ملاقات تعارفی محترم سید نورالله راغی با جنرال قونسل جدید ترکمنستان

آقای الیاس غایب اف جنرال قونسل جدید التقرر جمهوری ترکمنستان در مشهد روزپنجشنبه 1397/05/18 با حضور در جنرال قونسلگری جمهوری اسلامی افغانستان در مشهد با محترم سید نورالله راغی جنرال قونسل ج.ا.افغانستان دیدار نمود.
این ملاقات تعارفی بوده و به مناسبت آغاز به کار آقای الیاس غایب اف جنرال قونسل جدید جمهوری ترکمنستان صورت گرفت.
آقای راغی ماموریت جدید آقای الیاس غایب اف را به عنوان جنرال قونسل جدید جمهوری ترکمنستان در مشهد تبریک گفته و برایشان آرزوی موفقیت نمود.
جنرال قونسل کشورمان بیان داشت:
روابط دو کشور بر مبنای دوستی ، حسن همجواری بنا یافته وبراساس منافع مشترک دو کشور توسعه خواهد یافت .
محترم راغی ضمن اشاره به منطقه گرایی در سیاست خارجی ج.ا.افغانستان ، افزود:
پروژه تاپی منافع افغانستان و ترکمنستان را به هم گره زده است و برکات این پروژه سایر کشورهای منطقه را نیز مستفید می سازد و امیدواریم این همکاری های منطقه یی رشد روز افزون را طی کند.
جنرال قونسل کشورمان از افغانستان به عنوان پل ارتباطی منطقه یاد نموده افزود:
کشورهای منطقه دارای منافع مشترک زیادی هستند. اگر تضاد و ناامنی در منطقه نباشد، ظرفیت های فراوانی برای همکاری های مداوم تجاری و اقتصادی میان کشورهای منطقه وجود دارد.
آقای الیاس غایب اف جنرال قونسل جدید ترکمنستان در مشهد نیز از حسن نظر دولت و مردم افغانستان نسبت به کشور ترکمنستان ابراز خرسندی نموده و آرزو کرد دوستی بین دو کشور تداوم داشته و روز به روز افزایش یابد.