ملاقات جنرال قونسل و سرپرست اداره اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی

محترم سید نورالله راغی جنرال قونسل جمهوری اسلامی افغانستان در مشهد با محترم حسین احمدی سرپرست اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی، روز دوشنبه 27 قوس 1397 دیدار و گفتگو نمودند.
این ملاقات به منظور بررسی مشکلات مهاجرین و تقرر آقای احمدی به عنوان سرپرست اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی در محل کار ایشان، صورت گرفت.
در این ملاقات آقای علی احمد لطیفی سکرتر اول این نمایندگی و آقای اسدالله حیدری اتشه وزارت امور مهاجرین در مشهد، جنرال قونسل کشورمان را همراهی می کردند.
آقای راغی ضمن عرض تبریک به مناسبت تقرر آقای حسین احمدی به عنوان سرپرست اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی، به برخی از مشکلات مهاجرین اشاره نموده و خواستار پیگیری و حل آنها شد.
ایشان موضوعات را چنین برشمرد:
1- طرح خروج و مراجعت مهاجرین افغان دارای کارت آمایش طبق توافق دوکشور با دریافت برگه از جانب جمهوری اسلامی افغانستان یا کتابچه موقت از جانب جمهوری اسلامی ایران می بایست اجرایی می شد. اما این طرح در تهران هم اکنون اجرا می شود ولی دراستان خراسان رضوی تا اکنون از جانب اداره کل اتباع اجرایی نشده است. ما در قونسلگری آمادگی کامل اجرایی شدن این طرح را داریم. امیدواریم اداره اتباع در خراسان واین طرح در خراسان رضوی جنبه عملی به خود بگیرد. این طرح چندی پیش در نقطه مرزی بین دو کشور افتتاح شد، اما بعد متوقف گردید. آقای راغی بیان داشت اگر مهاجرین بتوانند به داخل افغانستان سفر نمایند امکان دریافت تذکره و مشخص شدن رسمی هویت آنها فراهم خواهد شد.
2- صدور برگه تصفیه حساب، برای مهاجرین متقاضی تغییر وضعیت از کارت آمایش به پاسپورت اقامتی، که در حال حاضر صادر نمی شود.
3- صدور گواهینامه رانندگی (لیسنس) برای دارندگان کارت آمایش، در حالی که صدورگواهینامه رانندگی می تواند به قانونمند شدن استفاده مهاجرین از وسایل شخصی کمک کند.
4- عدم صدور گواهی ولادت از سوی بیمارستان ها برای مهاجرین فاقد مدرک یا کسانی که یکی از والدین کارت آمایش و دیگری پاسپورت اقامت دارد.
5- ارایه مدرک مهاجرت و یا اقامت به خانواده هایی که بنا بر دلایل مختلف سرپرست خانواده آنها مفقود شده و بدون سرپرست مدارک شناسایی آنها تمدید نمی شود.
آقای حسین احمدی سرپرست اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی ضمن ابراز قدردانی و تشکر از حضور جنرال قونسل کشورمان و همراهان گفت:
نزدیک سه دهه است که در اداره اتباع برای خدمت به مهاجرین انجام وظیفه نموده ام و از مشکلات مهاجرین آگاهی دارم. آقای احمدی افزود: دو کمیسیون در این اداره داریم که مسئولیت پیگیری مسایل مختلف مهاجرین از جمله موارد یاد شده را پیگیری می کنند.
1- کمیسیون ساماندهی، که مسایل و موارد مربوط به اتباع و مهاجرین خارجی که در قوانین کشور پیش بینی نشده را برجسته نموده و آنها را از طریق مجاری قانونی پیگیری می نمایند، برخی از مشکلات یاد شده را به این کمییسیون منتقل می کنیم تا با رایزنی با مسئولین و ادارت مختلف ایران، راهی برای حل آنها جستجو شود.
2- کمیسیون فرهنگی، که مسایل آموزش و همکاری با نهادهای فرهنگی مهاجرین در آن بررسی و راه حل مشکلات در آن جستجو می شود.
آقای احمدی افزود در سال جدید حدود 20 هزار نفر بر تعداد دانش آموزان خارجی مشغول به تحصیل در مدارس خراسان رضوی افزوده شده است که فشار مضاعفی را برسیستم آموزش استان خراسان رضوی وارد نموده است.
در ادامه آقای اسدالله حیدری اتشه مهاجرین در مشهد نیز ضمن تاکید بر موارد مطرح شده توسط جنرال قونسل کشورمان درخواست نمود جلسات مشترک برای بررسی مشکلات مهاجرین به صورت ماهیانه و مستمر بین اداره اتباع و این نمایندگی برگزار شود.
این ملاقات با تشکر و قدردانی آقای راغی جنرال قونسل کشورمان از خدمات ارایه شده دولت جمهوری اسلامی ایران به مهاجرین پایان یافت.