آخرین اطلاعیه ها
راهنمای تایید تذکره تابعیت

سوالات متدوال در مورد پروسه تایید تذکره:

1.برای تایید تذکره چه مدارکی نیاز است؟

2.چقدر زمان می برد تا تذکره ام تایید شود؟

3.آیا تذکره هایی که از کابل به صورت غیابی صادر شده اند، نیاز به تایید مجدد دارند؟

4.بخش تذکره در چه روزها و ساعاتی فعالیت می کند؟

5. آیا برای تایید تذکره هم نیاز به دریافت نوبت اینترنتی هست؟

بله ،جهت تایید تذکره حتما نوبت دریافت کرده و در تاریخ نوبت مراجعه کنید.