راهنمای صدور پاسپورت الکترونیکی

سوالات متدوال در مورد پروسه ثبت نام و اخذ پاسپورت:
در صورتی که پاسخ سوال شما در این بخش وجود ندارد، در ساعات اداری می توانید از طریق بخش پشتیبان با همکاران ما تماس بگیرید.

1.برای دریافت پاسپورت الکترونیکی به چه اسناد و مدارکی نیاز دارم؟
2.بین مشخصات اسناد قبلی من به شمول پاسپورت یا کارت آمایش و مشخصات ثبت شده در تذکره تفاوت وجود دارد! تکلیف من چیست؟
3.آیا برای افراد زیر 18 سال نیز باید تقاضای صدور پاسپورت نماییم یا امکان الصاق عکس آنها در پاسپورت والدین وجود دارد؟
4.مدت اعتبار پاسپورت­های الکترونیکی چند سال است و آیا اعتبار باقی­مانده پاسپورت­های قدیمی دست نویس قابل انتقال به پاسپورت­های جدید می­باشد یا خیر؟
5.در تکمیل فرم­های صدور پاسپورت چه نکاتی را باید رعایت کنم؟
6.پس از ارائه درخواست صدور پاسپورت، چه مدت زمانی طول می­کشد تا پاسپورتم را تحویل بگیرم؟

7.چرا تمدید پاسپورت های قدیم و دست نویس را متوقف کرده اید؟