امروز: 4 حوت(اسفند) 1396 به وقت ایران
آخرین اطلاعیه ها
اطلاعیه مهم جهت دریافت پاسپورت های واصله

بدین وسیله به اطلاع کلیه متقاضیانی که تاکنون از طریق این نمایندگی درخواست صدور پاسپورت الکترونیک نموده اند رسانیده می شود که پس از حصول اطمینان از مواصلت پاسپورت خویش از طریق سایت و کانال تلگرامی، حداکثر 10 روز کاری برای دریافت مهلت دارند.

بدیهی است پس از ختم مهلت مزبور، پاسپورت های باقی مانده به آرشیو سپرده خواهد شد و عواقب احتمالی به عهده شخص متقاضی خواهد بود.

لینک سامانه استعلام مدارک:

استعلام مدارک