آخرین اطلاعیه ها
اطلاعیه مهم جهت دریافت پاسپورت های واصله

بدین وسیله به اطلاع کلیه متقاضیانی که تاکنون از طریق این نمایندگی درخواست صدور پاسپورت الکترونیک نموده اند رسانیده می شود که پس از حصول اطمینان از مواصلت پاسپورت خویش از طریق سایت و کانال تلگرامی، حداکثر 10 روز کاری برای دریافت مهلت دارند.

بدیهی است پس از ختم مهلت مزبور، پاسپورت های باقی مانده به آرشیو سپرده خواهد شد و عواقب احتمالی به عهده شخص متقاضی خواهد بود.

لینک سامانه استعلام مدارک:

استعلام مدارک