آخرین اطلاعیه ها
اعلان داوطلبی جهت اعمار محوطه قونسولگری

جنرال قونسلگری جمهوری اسلامی افغانستان در مشهد در نظر دارد سالن پذیرش ، سرویس های بهداشتی و نمازخانه محوطه این نمایندگی را اعمار نماید.بنائا از شرکت های واجد شرایط ، متقاضی و داوطلب که علاقه مند به شرکت در پروژه مذکور می باشند، تقاضا می نماید جهت اخذ شرطنامه به این جنرال قونسلگری مراجعه نمایند. متقاضیان محترم تا تاریخ 1396/12/01 پیشنهادات خویش را به این نمایندگی تسلیم نمایند.
آدرس:خیابان آخوند خراسانی ، آخوند خراسانی خراسانی 23 –جنرال قونسلگری ج.ا. افغانستان در مشهد