آخرین اطلاعیه ها
قابل توجه دارندگان پاسپورتهای طرح خانواری

با توجه به محدود بودن زمان پروسه تمدید پارسپورت های طرح خانوار، هرچه سریع تر جهت تمدید اعتبار پاسپورت خود به جنرال قونسلگری جمهوری اسلامی افغانستان در مشهد مراجعه نمایید . در صورت عدم مراجعه به موقع مسئولیت و عواقب آن متوجه خود فرد می باشد.
زمان و ساعت مراجعه 7 الی 16