آخرین اطلاعیه ها
نکات قابل توجه برای متقاضیان پاسپورت الکترونیکی

مراجعین محترم جنرال قونسلگری ج.ا. افغانستان در مشهد حین دریافت پاسپورت های الکترونیکی خود به نکات ذیل توجه فرمایند:

1 – کلیه پاسپورت های قدیمی و دست نویس پس از دریافت پاسپورت الکترونیکی الزاما توسط این نمایندگی ابطال می گردند.

2 – فقط گروه ها و افراد زیر نیاز به دریافت گواهی اصالت پاسپورت دارند:
الف) افرادی که از پاسپورت پدر یا مادر یا همسر تفکیک شده اند.
ب) افرادی که ساکن سایر استان های ج.ا. ایران به جز خراسان رضوی هستند.
ج) افرادی که نام یا نام خانوادگی آنها در پاسپورت الکترونیکی تغییر یافته است.
د) دانشجویان