30 حمل(فروردین) 1397، ساعت: به وقت ایران
آخرین اطلاعیه ها
بخش فرهنگی

•رسیدگی به مسائل و مشکلات دانشجویان و محصلین
•کمک به برگزاری سمینارها و نشست های فرهنگی، هنری و ورزشی مربوط به مهاجرین