آخرین اطلاعیه ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد.
گزارش شبکه تلویزیونی تمدن از روند صدور تذکره تابعیت و پاسپورت های ماشین خوان برای مهاجرین افغانستانی در جنرال قونسلگری ج.ا. افغانستان در مشهد

http://cg-afg.com/video/video_2017-10-10_13-05-21