2 دلو(بهمن) 1397، ساعت: 16:40:46 به وقت ایران
آخرین اطلاعیه ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد.
پرسش و پاسخ جناب آقای راغی، جنرال قونسل ج.ا. افغانستان در مشهد با شنوندگان رادیو دری

پرسش و پاسخ جناب آقای راغی، جنرال قونسل ج.ا. افغانستان در مشهد
با شنوندگان رادیو دری
در خصوص پروسه صدور تذکره تابعیت و پاسپورت های ماشین خوان