اطلاعیه مهم !

قابل توجه هموطنان گرامی حوزه جنرال قونسلگری ج.ا.افغانستان در مشهد !

به اطلاع هموطنان گرامی می رساند از آنجایی که پروسه تثبیت هویت در تاریخ 15/10/1399 لغو گردیده است ؛ آندسته از هموطنانی که درخواست اخذ پاسپورت ماشین خوان دارند و فاقد تذکره تابعیت هستند ، ابتدا به سایت اداره ملی احصائیه و معلومات به آدرس https://nid.nsia.gov.af مراجعه،پس ازخانه پری فورم های تذکره الکترونیکی ، جنرال قونسلگری ج.ا.افغانستان در مشهد به عنوان مرکزانتخاب نموده ، سپس از همین سایت اقدام به دریافت نوبت بخش پاسپورت ماشین خوان نمایند و در روز نوبت خویش به همراه اسناد و مدارک مورد نیاز(پرینت فرم های ثبت نام تذکره الکترونیکی) مراجعه فرمایند .