اطلاعیه !

آن دسته از هموطنان محترمی که ازسایراستانها با برگ تردد اداره کل امور اتباع جهت اخذ پاسپورت مراجعه می نمایند،حتما قبل از دریافت برگه تردد از مدرک اقامتی خود (پاسپورت خانواری – کارت آمایش و… ) کپی رنگی تهیه نموده و جهت ارایه به قونسلگری به همراه داشته باشند .