اطلاعیه!


جنرال قونسلگری ج.ا.افغانستان در مشهد ، به اطلاع عموم مهاجرین محترم افغان(تهران،مشهد و زاهدان)میرساند که سایت ثبت نام تذکره الکترونیکی( اداره محترم ملی احصائیه و معلومات) به نسبت کار های تخنیکی ،انکشاف و فراهم شدن سهولت بهتر برای مهاجرین حوزه های فوق موقتا مسدود بوده و با تکمیل شدن کارمندان تخنیکی سایت متذکره به زودی باز خواهد شد.
بناءً از عموم مهاجرین محترم خواهشمند است که تا اطلاع رسمی از طریق صفحه رسمی این نمایندگی از ثبت نام در کافی نت ها خود داری نموده و زمینه اخاذی را به افراد خودسر و استفاده جو مساعد نسازند.