مراسم یادبود شهدای پوهنتون کابل

جمعی از دانشجویان واعضای جامعه مدنی مهاجرین افغان مقابل جنرال قونسلگری جمهوری اسلامی افغانستان شام سه شنبه۱۳عقرب ۱۳۹۹ حضور یافته و یاد شهدای حمله ی خونین پوهنتون کابل را با تلاوت از آیات کلام الله مجید و روشن نمودن شمع گرامی داشته ،جنایات نا بخشنودی گروه های دهشت افگن را محکوم نموده خواهان انتقام سخت از عاملین این حمله وحشیانه گردیدند.