اخبار

اطلاعیه مهم !

دسته بندی: اطلاعیه! تاریخ: 2021 / 1 / 04

اطلاعیه !

دسته بندی: اطلاعیه! تاریخ: 2020 / 10 / 06

اطلاعیه!

دسته بندی: اطلاعیه! تاریخ: 2020 / 9 / 23
اعلان جدیدی یافت نشد

جنرال قونسل جمهوری اسلامی افغانستان

مقیم مشهد

جناب آقای عبدالجابر انصار

ارتباط با جنرال قونسل درباره